T l a č

O B S A H
(rozšírená časť)


V rozšírenej časti sa venujeme vytváraniu vlastných lekcií a výuke a precvičovaniu slovnej zásoby rôznych tém

Vlastné lekcie

Možnosť vytvorenia vlastných lekcií Vám pomôže pri výuke a precvičovaní slovnej zásoby v inom poradí a z iných zdrojov ako poskytuje náš výukový systém. Veľmi dobre Vám pomôže napríklad pri výuke angličtiny Vašich detí a pri kontrole ich znalostí aj v prípade, že neovládate anglický jazyk. Máte možnosť vytvoriť si vlastných 30 lekcií s neobmedzeným počtom slov s možnosťou precvičovania slovnej zásoby aj v inom jazyku (napr. nemčimu, španielčinu ...).

Témy (1)

- Príbuzenstvo a rodina
- Rodinný stav
- O mužoch
- O ženách
- Naše vlastnosti

Témy (2)

- Denné jedlá
- Mäso a polievky
- Mäsité pokrmy
- Bezmäsité pokrmy
- Morské pokrmy
- Prílohy a šaláty
- Ovocie
- Zelenina
- Alkoholické nápoje
- Nealkoholické a teplé nápoje
- Cukrovinky


( Ďaľšie témy budú postupne pridávané. )