sperky.100pro.biz                                                                 inzercia.100pro.biz    

Počet užívateľov:   7614

Slovná zásoba:

Každá lekcia obsahuje okruh slovíčok k aktuálnej téme a ustálené slovné spojenia. Väčšina slovíčok je nahovorená hovorcom v rodnom jazyku. Výslovnosť si môžete vypočuť po kliknutí na ikonu reproduktora, ktorá sa nachádza pred každým anglickým slovíčkom.
- výraz obsahuje zvukový záznam nahovorenej výslovnosti
- výraz ešte neobsahuje zvukový záznam nahovorenej výslovnosti
Nachádza sa tu aj nahovorená slovensko-anglická MP3 verzia na stiahnutie.

Gramatika:

Gramatická látka jednotlivých lekcií sa ilustruje na niekoľkých typických príkladoch a potom nasleduje vysvetlenie pravidla, ktoré doplňujú ďalšie príklady. Zvláštnu pozornosť venujte časti výslovnosť a pravopis, ktorá sa tiež nachádza v tejto časti.

Cvičenia:

K tejto časti pristupujte až po prebraní slovnej zásoby a gramatickej časti. Môžete si tu precvičiť a overiť svoje vedomosti z aktuálne preberanej lekcie. Nájdete tu články a prekladové cvičenia. Články čítajte vždy nahlas a pri prekladaní sa nesnažte o doslovný preklad. Články obsahujú rad hovorových zvratov a väzieb typických pre angličtinu, ktoré nemožno doslovne prekladať do slovenčiny.
POSUNUTÍM UKAZOVATEĽA MYŠI (KURZORA) NAD VETU SA ZOBRAZÍ PREKLAD.

Výber z 3 možností:

Táto a nasledujúce dve časti sú venované výuke a precvičovaniu slovnej zásoby. V tejto časti sa precvičujú slovíčka výberom správnej odpovedi z troch ponúknutých možností. Po výbere jednej z možností sa prehrá nahovorený zvukový záznam správnej odpovedi. Na základe vášho výberu program zoradí slovíčka postupne alebo náhodne.

Ako sa píše:

V tejto časti sa precvičuje písomná forma anglických výrazov zapísaním správnej odpovedi do vstupného poľa. Po potvrdení sa prehrá nahovorený zvukový záznam správnej odpovedi a tiež je tu možnosť náhodného sledu anglických výrazov.
Znak apostrof   '   používaný v skrátených tvaroch sa zapisuje súčasným stlačením kláves ALT + P.

Výuka posluchom:

V tejto časti program postupne prehráva nahovorené zvukové záznamy slovnej zásoby. Je tu možnosť výberu dĺžky prestávky medzi jednotlivými výrazmi a možnosť viacnásobného opakovania piatich po sebe nasledujúcich výrazov.Slovník:

A-S :   V Anglicko - slovenskom slovníku sa vyhľadajú všetky slová začínajúce na výraz vstupného poľa + príklady použitia.
S-A :   V Slovensko - anglickom slovníku sa vyhľadajú všetky slová obsahujúce výraz vstupného poľa + príklady použitia.


www.tvojsperk.com


  © 2007 - 2015   Zoltán Laciak,   Tekovská 1,   Levice
zoltan.laciak@gmail.com